Selecteer een pagina

Openheid, transparantie, rechtsvinding en verantwoording

Door Redactie

24 augustus 2020

Naam: Gert Zwagerman

Functie: Teamleider Expertisepool Recordmanagement, gemeente Amsterdam

Relatie GO opleidingen: Expert in het vakgebied, informatiebron mbt trends en ontwikkelingen

 

Introductie

Gert Zwagerman, teamleider van de Expertisepool Recordmanagement in de gemeente Amsterdam. Wij houden ons bezig met projecten en advisering op het gebied van het informatiebeheer. Ik ben in 1976 het vak in gerold, toen nog in een volkomen papieren wereld en heb de opleidingen gedaan die destijds bij gemeenten gebruikelijk waren: SOD I en SOD II en Bestuursambtenaar bij de Bestuursacademie. Naderhand heb ik nog talloze cursussen en trainingen gevolgd.

Wat is voor jou de ‘schoonheid’ van het vak?

Ik vind het mooi dat goed georganiseerd informatiebeheer of zoals we dat tegenwoordig zeggen, duurzaam toegankelijk informatiebeheer, direct en zichtbaar bijdraagt aan het publieke belang en de traditionele kernwaarden die bij een democratische rechtsstaat horen: openheid, transparantie, rechtsvinding en verantwoording.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het informatiedomein / toekomstverwachtingen?

Ik verwacht dat de snelle technologische ontwikkelingen, de vele innovaties daarbinnen en toepassing van kunstmatige intelligentie ongekende mogelijkheden bieden om tot duurzaam toegankelijk informatiebeheer te komen.

Wat zie je als de grootse uitdagingen?

Het is een enorme uitdaging om in deze tijd van dataficering de hierboven genoemde kernwaarden te borgen. Daarvoor is het volgens mij nodig om het informatiebeheervak c.q. de archivistiek gedeeltelijk opnieuw uit te vinden en om dat te kunnen, oude paradigma’s los te laten.

Wat zijn de belangrijkste competenties voor een informatiespecialist / beheerder / professional voor de komende jaren?

Een netwerker zijn, zeer communicatief, kunnen samenwerken op alle niveau’s, met generieke kennis van alle ICT/IV-kennisdisciplines, pro-actief, nieuwsgierig en met een open mind voor nieuwe ontwikkelingen.

Waar ben je met meest trots op wat je binnen het vakgebied hebt bereikt?

Ik heb nou niet zo het gevoel zelf zoveel bereikt te hebben:-). Het is meer dat je in een gegeven situatie resultaten boekt met de mensen waar je op dat moment mee samenwerkt. Als je met elkaar, elk vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid, successen boekt maakt mij dat trots.

Wat zou je binnen jouw (huidige) organisatie veranderen als je één dag alles voor het zeggen?

Dat is een lastige vraag zeg, in een organisatie met 17.000 medewerkers! Misschien dat iedereen die ergens over meepraat en er helemaal geen verstand van heeft, zijn mond houdt 🙂

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees ook deze artikelen …

Hedendaags ambacht!

Hedendaags ambacht!

Naam: Judith Antonides Functie: Medior medewerker Documentbeheer bij de Gemeente Groningen (Doc Info) Relatie met GO...